Fulletó del producte

  • Fulletó de xeringa antivirus Luer-lock 1ml, 3ml, 5ml Antmed
  • Fulletó de xeringues d'alta pressió Antmed
  • Fulletó del tub de connexió a pressió antmed
  • Fulletó del transductor de pressió d'un sol ús
  • Fulletó d'injecció de mitjans de contrast de doble capçal Antmed CT
  • Fulletó injector de mitjans de contrast de cap únic Antmed CT
  • Fulletó d'injectors de mitjans de contrast DSA Antmed
  • Fulletó d'injectors de mitjans de contrast Antmed MR-
  • Catàleg de catèter IV d'alta pressió antmed
  • Fulletó PTCA Antmed